Skip to content

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

NAZIV AKTIVNOSTI

 

»TURISTIČNO-NAMESTITVENI OBJEKT«

 

JAVNI RAZPIS

 

  1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

 

OPIS AKTIVNOSTI

 

V okviru naložbe »TURISTIČNO-NAMESTITVENI OBJEKT«, ki jo bo izvedlo podjetje Kulinarični atelje d.o.o., bo potekala razširiti dejavnosti na turistično ponudbo, in sicer na ponudbo oddaje turističnih sob. Naložba zajema gradnjo turistično – nastanitvenega objekta, čistilne naprave, zbiralnika vode in ureditev parkirišč. Prav tako zajema tudi postavitev dveh enostavnih objektov, in sicer lope za shranjevanje vrtnega pohištva, katere nadzemni del bo iz 100% deleža lesa in lope za shranjevanje koles gostov, ki bo konstrukcijsko večinoma iz lesa. V sklopu naložbe bo na čistilno napravo vgrajen sistem za odpadno vodo, katero se bo lahko ponovno porabilo za zalivanje površin.

 

CILJI IN PRIČAKOVANI

REZULTATI

 

Cilj izvedbe naložbe je sledenje trendom na področju zelenega in trajnostnega turizma ter razširitev dejavnosti iz gostinske na turistično in gostom skozi kulinariko ponuditi posebno doživetje Pomurja v manjšem turističnem objektu, ki stremi k trajnostni strategiji.

Rezultati naložbe so turistično – nastanitveni objekt, čistilna naprava, zbiralnik vode, urejeno parkirišče in postavljena dva enostavna objekta.

 

POVEZAVE

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

NAZIV AKTIVNOSTI

»TURISTIČNO-NAMESTITVENI OBJEKT«

 

JAVNI RAZPIS

  1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

 

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »TURISTIČNO-NAMESTITVENI OBJEKT«, ki jo bo izvedlo podjetje Kulinarični atelje d.o.o., bo potekala razširiti dejavnosti na turistično ponudbo, in sicer na ponudbo oddaje turističnih sob. Naložba zajema gradnjo turistično – nastanitvenega objekta, čistilne naprave, zbiralnika vode in ureditev parkirišč. Prav tako zajema tudi postavitev dveh enostavnih objektov, in sicer lope za shranjevanje vrtnega pohištva, katere nadzemni del bo iz 100% deleža lesa in lope za shranjevanje koles gostov, ki bo konstrukcijsko večinoma iz lesa. V sklopu naložbe bo na čistilno napravo vgrajen sistem za odpadno vodo, katero se bo lahko ponovno porabilo za zalivanje površin.

 

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je sledenje trendom na področju zelenega in trajnostnega turizma ter razširitev dejavnosti iz gostinske na turistično in gostom skozi kulinariko ponuditi posebno doživetje Pomurja v manjšem turističnem objektu, ki stremi k trajnostni strategiji.

Rezultati naložbe so turistično – nastanitveni objekt, čistilna naprava, zbiralnik vode, urejeno parkirišče in postavljena dva enostavna objekta.

 

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/